Gutt (10), Bergen

-

På Solgården blir jeg raskt kjent med nye barn som jeg leker med hele sommerferien.