Personvern­erklæring

Solgården SA (Org. Nr. 965 585 850) behandler dine personopplysninger i sammenheng med kjøp og gjennomføring av opphold ved Solgården, samt enkelte andre sammenhenger.

Vi behandler dine personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende lov, herunder personopplysningsloven og personvernforordningen.

 

Behandlingsansvarlig

 

Karin P. Haugen er på vegne av Solgården SA behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som behandles

 

I forbindelse med dine bookinger foretatt av deg selv eller andre på dine vegne, behandler vi de personopplysninger vi trenger for at vi skal kunne oppfylle avtalen om booking og kjøp av tjenester. Dette er opplysninger du har gitt oss direkte, eller som du har gitt oss via reiseleder.

Solgården behandler følgende personopplysninger om våre kunder;

Navn, adresse, telefonnummer, mobiltelefonnummer, e-postadresse, fødselsdato, kjønn, hjelpe-, diett- og assistansebehov for flyplass og flyreise, navn og telefonnummer til pårørende.

Bankkontonummer, polisenummer for reiseforsikring samt navn på forsikringsselskapet lagres dersom oppgitt.

Vi lagrer i tillegg kjøpshistorikk, dvs. opplysninger om dato for opphold og flyreise, informasjon om setenummer og romnummer samt faktura og betalingsinformasjon. Kredittkortopplysninger lagres ikke.

Formål med behandlingen

 

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.

Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon eller våre websider i tillegg til SMS, e-post og postutsendelser med markedsrettet informasjon.

Vi benytter kjøpshistorikk til å kunne yte best mulig kundeservice, hjelpe med å gi anbefalinger og tilbud som er tilpasset hver enkelt bruker, i tillegg til å tilfredsstille pålagt regnskapsrapportering.

Grunnlaget for behandlingen

 

Informasjon om navn, adresse, telefonnummer, mobiltelefonnummer, e-postadresse, fødselsdato, kjønn, hjelpe-, diett- og assistansebehov for flyplass og flyreise samt navn og telefonnummer til pårørende, benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel 6 (b).

Dersom du har samtykket til det benyttes informasjon om kjøpshistorikk til å gi markedsrettet informasjon og tilbud via post, sms, e-post og telefon tilpasset deg som bruker. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen artikkel 6 (a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til slik bruk.

 

Innhenting av personopplysninger

 

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt via telefon, e-post, på påmeldingsskjema eller på våre nettsider i forbindelse med ditt kjøp.

Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies). I denne informasjonskapslen lagrer vi følgende data:

 • Besøksdata, til bruk i Google Analytics. Her ikke inkludert noen form for sensitive persondata, men f.eks aldersgruppe, geografi, nettlesertype, tid brukt på hvilke sider, osv.
 • Facebook pixel, som husker din nettleser ved neste besøk på Facebook, og som derfor kan gi deg annonser basert på dine bevegelser på solgarden.no.
 • Google pixel, som husker din nettleser ved neste besøk på en nettside med Google sine annonser, og som derfor kan gi deg annonser basert på dine bevegelser på solgarden.no.

 

Deling og utlevering av opplysninger til tredjeparter

 

Ansatte hos Solgården har taushetsplikt om informasjon vi mottar i forbindelse med ditt kundeforhold hos oss. Det betyr at dine opplysninger ikke deles med andre enn de det er nødvendig å dele opplysninger med, for å gjennomføre avtalen med deg.

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen deles eller utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere. Dette er aktører som flyselskap, ansvarlige for assistansebehov på flyplassene, cateringselskap for flyselskapene samt andre aktører som vil trenge opplysninger for å kunne ivareta avtalen og kundens ønsker og behov.

 • Paxport (distribusjonsaktør av informasjon for gjennomføring av reisen) – informasjon om navn, setenummer, assistansebehov, diettbehov
 • SAS (flytransportør) – informasjon om navn, setenummer, assistansebehov, diettbehov
 • ISS (assistanseaktør på flyplass)– informasjon om navn, setenummer, assistansebehov, diettbehov
 • Røde Kors (assistanseaktør på flyplass) – informasjon om navn, setenummer, assistansebehov, diettbehov
 • Bisnode (vedlikehold av navn og kunderegister) – navn, adresse, telefonnummer, mobiltelefonnummer, e-postadresse, fødselsdato
 • Apsis (markedsføring via e-post) – navn, e-postadresse
 • Make (markedsføring via e-post) – navn, e-postadresse
 • Tellus Talk (markedsføring via sms) – navn, mobiltelefonnummer
 • Microsoft Office 365 – Epost sendt til/fra Solgården, inkludert de som sendes via våre nettsider, lagres hos Microsoft Office365 sine løsninger
 • Brainify (webhosting/utvikling av Solgården sine nettsider) – data ved bruk av nettsidene lagres i deres databaser, hostet hos AWS: Controller of Personal Information. Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, is the data controller of personal information collected or processed through AWS Offerings. Amazon Web Services EMEA SARL, is the authorized representative of Amazon Web Services, Inc. in the EEA.

 

Sletting av personopplysninger

 

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i vår felles kunde-, regnskap og bestillingsdatabase. Disse opplysningene blir lagret for å kunne ivareta Solgårdens behov for rapportering og historisk statistikk, hensyn til bokføringsloven, tilpasse markedstiltak samt for å yte god og presis kundeservice til våre gjester.

 

Rettigheter for den registrerte

 

Personvernlovgivningen sikrer gode rettigheter for deg som enkeltperson. Datatilsynet deler rettighetene inn slik:

 • Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger vi har registrert om deg
 • Du har rett til retting av opplysningene
 • Du har rett til sletting av opplysninger
 • Du har rett til begrensning i behandling av personopplysningene
 • Du har rett til å protestere mot behandling av personopplysningene
 • Du har rett til å beskytte deg mot automatiske avgjørelser
 • Du har rett til å ta med deg dine data (dataportabilitet)

De ulike rettigheten gjelder så langt ikke det er andre hjemler eller forhold i regelverket som hindrer dette. For eksempel kan man ikke kreve sletting av opplysninger som skal rapporteres til myndighetene, eller opplysninger som er nødvendige for å oppfylle en avtale. Utfyllende informasjon om rettighetene finner du hos Datatilsynet: https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter/

Tilbakemeldinger og klageadgang

Dersom du har spørsmål, tilbakemeldinger eller ønsker å klage på hvordan Solgården SA behandler dine personopplysninger kontakt oss på booking@solgarden.no, telefon 24 14 66 60, eller

Solgården
Badstugata 7
0183 Oslo

Hvis du mener at personopplysningene dine har blitt behandlet på en måte som er ulovlig, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du klager håper vi du tar kontakt med oss, slik at vi kan se nærmere på hvilke vurderinger som er gjort, og oppklare eventuelle misforståelser.

Mer informasjon om hvordan du kan klage til Datatilsynet finner du på www.datatilsynet.no

Personvernombud

 

Solgården har ikke et eget personvernombud, men behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.