Kan man få fysioterapi?

-

Ja, Solgården har flere fysioterapeuter som tilbyr gjestene behandling. Trygde og refusjonsrettighetene for fysioterapi i utlandet er de samme som du har i Norge, forskjellen er at man i utlandet må forskuttere hele beløpet for behandlingen og i etterkant søke HELFO om å få refundert beløpet. Fysioterapeuten klargjør all dokumentasjon du trenger for refusjon. Dette sender du til Helfo etter hjemkomst for å få tilbakebetalt utlegget. Erfaringene er at alle får tilbakebetalt den refusjon de har rett på, behandlingstiden er vanligvis 2 til 16 uker.  Pengene blir overført fra Helfo og direkte inn på din konto.