Hvilke papirer er viktige?

-
  • Europeisk helsekort. Dette fås fra HELFO.
  • Gyldig reiseforsikring.
  • Pass, som er eneste gyldige norske legitimasjon i utlandet.
  • Dersom du er i tvil om din egen helsesituasjon kontakt oss for å få tilsendt legeerklæringsskjema. Dette for din egen trygghet.