Hva slags elektrisitet er det i Spania?

-

I Spania benytter man 240 volt, akkurat som i Norge.