Har Solgården helsepersonell?

-

Ja, Solgården har norsktalende helsepersonell tilgjengelig hele døgnet for gjestenes trygghet og akutte hendelser. Men merk at gjester som trenger hjelp til daglig pleie og stell må ha med ledsager og/eller pleiere på turen.