Er det kun de med henvisning fra trygdesystemet som får plass på Solgården?

-

Dette den vanligste misforståelsen om Solgården. Trygdesystemet har ingenting med Solgården å gjøre, bortsett fra når man ønsker fysioterapi under oppholdet. Solgården selger sine turer til alle som er interesserte og alle betaler sine opphold selv. Solgården mottar ingen offentlig støtte og driften dekkes av betalingen fra gjestene.