Er det bare pensjonister som reiser til Solgården?

-

På vårt ordinære reiseprogram gjennom vinteren er majoriteten av våre gjester pensjonister. Men Solgården arrangerer også reiser for andre grupper. 6-7 turer i året er forbeholdt mennesker med utviklingshemming og deres ledsagere.I sommerferien arrangerer vi aktiv sommerferie for alle. I tillegg tilbyr vi turer til andre interessegrupper som får sitt spesielle opplegg.