Nettleseren er ikke fullt støttet!

Internet Explorer er ikke støttes fullt ut, må du installere en annen nettleser, for eksempel Google Chrome

Betaling- og avbestillingsvilkår

1. Betaling

Reisen betales i henhold til fakturaer sendt av Solgården. Depositum på 10% av reisens pris forfaller 2 uker etter bekreftelse av tur. Restbeløpet forfaller 4 uker før avreise. Dersom betalingsfristen ikke overholdes kan reisen bli annullert.

2. Endring av tur

Endring av reisens tidspunkt kan skje inntil to måneder før avreise mot et administrasjonsgebyr på kr 500. Ved endring av reisetidspunkt kortere enn to måneder før avreise pålegges et endringsgebyr likt innbetalt depositum. Endring av reisen kan kun gjøres inntil fire uker før avreise.

3. Avbestilling

Kunden kan på et hvert tidspunkt avbestille reisen. I tilfelle avbestilling plikter kunden snarest mulig å varsle Solgården.

3.1 Avbestilling uten at avbestillingsforsikring er kjøpt hos Solgården: Ved avbestilling av reisen inntil 30 dager før avreise mister kunden depositumet som er innbetalt. Ved avbestilling inntil 7 dager før avreise skal 2/3 av reisens pris betales. Ved avbestilling av reisen mindre enn 7 dager før avreise skal hele reisens pris betales.

3.2 Avbestilling med avbestillingsforsikring kjøpt hos Solgården. Solgården tilbyr den reisende en avbestillingsforsikring. Hvis den ønskes, må den bestilles ved påmelding. Forsikringen dekker følgende:

3.2.1 Avbestilling uten legeerklæring kan skje inntil en måned før avreise.

3.2.2 Avbestilling med full refusjon helt inntil avreise ved egen sykdom, død eller sykdom i nærmeste familie som gjør at det vil være uforsvarlig å foreta reisen. For å nyte godt av disse rettigheter må det foreligge legeattest hvor det fremgår at det inntrufne er av en slik karakter at det hindrer den reisende fra å gjennomføre turen.

4. Innstilling av reise kan skje dersom det inntreffer forhold på reisen eller ankomststedet de siste 14 dager som Solgården BA ikke har kunnet forutse (force majeure). Eksempler: Fare for krig, naturkatastrofer, epidemier eller andre begivenheter som må likestilles de forannevnte.

Priser:

Alle priser gjelder pr. person og inkluderer reise, opphold og full pensjon hvis ikke annet er nevnt. (Sommerprogrammet med reduserte priser har  ikke full pensjon)

Det tas forbehold om endring i pris og tidspunkt for avreise/hjemkomst.

Ved bestilling av flere sammenhengende turer vil det bli fratrukket en kompensasjon pr. ubenyttet flyreise. (Gjelder ikke Sommerprogrammet)

5. Bagasje/overvekt:

Bagasje/overvekt Hver gjest kan ha med seg 1 kolli på maks 20 kg samt 1 stk håndbagsje på maks 5 kg. Rullestol og andre hjelpemidler tas med fritt etter avtale. Du må selv kunne håndtere bagasjen din på flyplassen i Norge og ved ankomst/avreise i Spania.

Ved overvekt må det påregnes ekstra utgifter:

Kr. 50 pr kg overvekt over tillatte 20 kg. Kr. 400 pr ekstra kolli. (Gjelder ikke for rullestoler eller annet som er forhåndsavtalt) Kolli over 25 kg tillates ikke.

Familieferie på Solgården 2019

For å gjøre en reservasjon for familieferie fyller du ut de kommende feltene som anvist.

//
Ja NeiGjennom kjente 
Avisannonse
Finn.no 
Adressert Informasjon 
Facebook 
Solgårdens hjemmeside
Annet

Ja

Jeg kjenner vilkårene og aksepterer disseSend